ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisku ……………………………………………………………………………………………………………., prowadzonej przez firmę :

 

Piekarnia-Ciastkarnia „Książ” Zenon i Wojciech Stiller Spółka Jawna
ul. Niepodległości 2 63-130 Książ Wielkopolski

 

od dnia ………………………………………………………………………………………… .

 

Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/am poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu
do treści tych danych i możliwości ich poprawienia, a także o prawe wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.

 

 

……………………………………………
Data i podpis